Klub Autora

Klub Autora

Wydawnictwo Borgis powołało do życia Klub Autora, którego celem jest integracja środowiska pisarskiego. Uczestnictwo w nim stwarza możliwość zaprezentowania twórczości podczas własnego spotkania autorskiego, jak również udziału w interesujących spotkaniach innych Autorów Wydawnictwa.

Tym samym Wydawnictwo Borgis nie tylko stara się dbać o wysoki poziom książek, ale także myśli o promocji swoich Autorów. Zależy nam na tym, aby w naszym Klubie każdy czuł się tak dobrze, jak w gronie przyjaciół, a także żeby nowych przyjaciół pozyskiwał.

Bycie członkiem Klubu uprawnia ponadto do atrakcyjnych zniżek na książki Wydawnictwa Borgis w jego księgarni internetowej.

Klub Autora Wydawnictwa Borgis to kolejny projekt skierowany do naszych obecnych i przyszłych Autorów – do wszystkich tych, którzy powierzają nam swoją twórczość.

Czekamy na Was w Klubie Autora Wydawnictwa Borgis! 😊


Regulamin Klubu Autora Wydawnictwa Borgis

  1. Idea Klubu

Klub jest otwartą społecznością, skupiającą autorów, w szczególności uczestników programu „Wydaj z nami”, którzy wydali co najmniej jedną książkę w Wydawnictwie Borgis (ISBN Wydawnictwa). Przynależność do Klubu jest całkiem dobrowolna i nie wiąże się z żadnymi opłatami czy zobowiązaniami. Zasadniczą ideą Klubu jest integracja środowiska pisarskiego Wydawnictwa Borgis, wymiana doświadczeń, rozwój kreatywności autorskiej m.in. poprzez organizację spotkań autorskich.

  1. Spotkania autorskie

Każdy autor, który zgłosił swój akces do Klubu i został do niego przyjęty, w ciągu pół roku od wydania książki otrzyma od Wydawnictwa Borgis propozycję spotkania autorskiego na zasadach określonych przez Wydawnictwo. Spotkanie autorskie może być poświęcone kilku autorom jednocześnie. W takim przypadku autorzy występują w przyjętej przez organizatora kolejności.

Udział zarówno we własnym spotkaniu autorskim, jak i w charakterze gościa jest całkowicie dobrowolny.

  1. Promocje na książki Wydawnictwa Borgis

Autorzy, którzy przystąpią do Klubu, mają możliwość zakupu książek Wydawnictwa w Księgarni Borgis po cenach niższych niż wskazane w powyższej księgarni. Wysokość zniżek Wydawnictwo ustala według własnego uznania i mogą one ulec zmianie.

  1. Newsletter

Każdy członek Klubu – za uprzednio wyrażoną zgodą – otrzymuje newsletter z informacjami m.in. na temat spotkań autorskich, zapowiedzi i nowości wydawniczych Wydawnictwa Borgis, zniżek na książki, projektów i programów wydawniczych.

  1. Przystąpienie do Klubu i Regulamin
  1. Propozycja przystąpienia do Klubu, wraz ze stosowną dokumentacją, przedstawiana jest Autorom w momencie zawierania umowy autorskiej na wydanie książki.
  2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, o czym członkowie Klubu każdorazowo będą powiadamiani pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem newslettera.
  3. Zgodnie z niniejszym Regulaminem Autor może wystąpić z Klubu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
  4. Zgodnie z niniejszym Regulaminem Wydawnictwo może w każdym czasie uchylić członkostwo Autora w Klubie, w przypadku gdy uzna, że jego działania są ze szkodą dla Wydawnictwa.